Info utile
COMPENSAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE


ATENŢIE LA ÎNCĂLŢĂMINTEA COPIILOR


PICIORUL DIABETIC

COMPENSAREA DISPOZITIVELOR MEDICALEDispozitivele medicale produse de firma noastră se obţin compensate parţial prin Casele de Asigurări de Sănătate.
SC AKTAPA ORTOPEDICA se află în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Bihor.

Casa de Asigurări de Sănătate Bihor
Adresă: Şos. Borsului Km. 4, Oradea, jud. Bihor
Tel.: 0259-476-827
0259-476-830
0259-416-017
TELVERDE: 0.800.800.969 (apel gratuit)
Fax: 0259/476.827
E-mail: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.
Pagină web: www.casbh.rdsor.ro

Documentele necesare pentru obţinerea aprobării:

- act de identitate;
- prescripţia medicală (reţetă) în 3 (trei) exemplare;
- documente care atestă calitatea de asigurat (carnet de asigurat şi talon de pensie / adeverinţă de salariat / certificat de naştere).

Modalitatea de obţinere a dispozitivelor medicale:

- dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice se acordă pentru o perioadă determinată sau nedeterminată în baza prescripţiei medicale eliberate de medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu CAS

- prescripţia se eliberează în 3 exemplare, dintre care un exemplar rămâne la medic, un exemplar se depune la CAS şi un exemplar rămâne la asigurat, pe care acesta îl predă furnizorului de dispozitive medicale împreună cu decizia de aprobare a dispozitivului medical

- asiguratul va depune la CAS o cerere scrisă, care va fi însoţită de actul care atestă calitatea de asigurat, prescripţia medicală pentru dispozitivul medical, copie după actul de identitate, copie după certificatul de naştere pentru copiii până la 14 ani, şi o declaraţie pe propria răspundere că deficienţa nu a aparut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportive

- prescriptiile medicale îşi pierd valabilitatea dacă nu sunt depuse la CAS în termen de 30 de zile de la data emiterii

- nu sunt acceptate prescripţiile medicale în care este nominalizat furnizorul de dispozitive medicale

- CAS este obligată să ia o hotărâre privind acceptarea sau respingerea cererii în maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii. Respingerea cererii se face în scris şi motivat, cu indicarea temeiului legal

- în cazul acceptării, cererile sunt supuse aprobării şi respectiv emiterii unei decizii pentru procurarea dispozitivului medical în limita fondului aprobat cu această destinaţie. Decizia se expediază prin poştă în maximum 2 zile lucrătoare de la emiterea ei

- pentru cererile aprobate se emite decizia pentru procurarea dispozitivului medical, în limita fondului aprobat cu această destinaţie. În cazul depăşirii acestuia, se întocmesc liste de aşteptare pe categorii de dispozitive medicale şi în funcţie de numărul de înregistrare al cererii la CAS. În acest caz decizia se emite în momentul în care fondul aprobat cu această destinaţie permite decontarea dispozitivului medical. CAS este obligată să transmită asiguratului prin poştă decizia în termen de 2 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia

- fiecare decizie se emite pentru un singur dispozitiv medical şi se eliberează în două exemplare, dintre care un exemplar pentru asigurat, transmis prin poştă, iar un exemplar rămâne la CAS

- pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul se va adresa unuia dintre furnizorii care au încheiat contract cu CAS, prezentând: decizia casei de asigurări de sănătate şi al doilea exemplar din prescripţia medicală

- în cadrul termenului de înlocuire a dispozitivului medical, CAS poate deconta una sau mai multe reparaţii, a căror valoare totală nu trebuie să depăşeascaă 50% din preţul de referinţă valabil în momentul emiterii deciziei privind aprobarea reparării dispozitivului medical

Dispozitivele medicale înregistrate la Ministerul Sănătăţii Publice de SC AKTAPA Ortopedica SRL:

- Ghete pentru diformităţi RO / C-027-029-01

- Ghete cu arc RO / C-027-029-02

- Ghete pentru amputaţii de metatars şi falange RO / C-027-029-03

- Ghete pentru scurtări RO / C-027-029-04

- Pantofi pentru diformităţi RO / C-027-029-05

- Pantofi pentru amputaţii de metatars şi falange RO / C-027-029-06

- Pantofi pentru scurtări RO / C-027-029-07

- Susţinători plantari cu nr. până la 23 inclusiv / susţinător plantar pentru picior plat RO / C-027-083-01

- Susţinători plantari cu nr. până la 23 inclusiv / susţinător plantar de tip sandwich pentru pes planus RO / C-027-083-02

- Susţinători plantari cu nr. până la 23 inclusiv / susţinător plantar de tip seica cu structură de tip sandwich RO / C-027-083-03

- Susţinători plantari cu nr. până la 23 inclusiv / susţinător plantar pentru pacienţi cu picior neuropatic RO / C-027-083-04

- Susţinători plantari cu nr. mai mare de 23,5 / susţinător plantar pentru picior plat RO / C-027-083-05

- Susţinători plantari cu nr. mai mare de 23,5 / susţinător plantar de tip sandwich pentru pes planus RO / C-027-083-06

- Susţinători plantari cu nr. mai mare de 23,5 / susţinător plantar de tip seica cu structură de tip sandwich RO / C-027-083-07

- Susţinători plantari cu nr. mai mare de 23,5 / susţinător plantar pentru pacienţi cu picior neuropatic RO / C-027-083-08
ATENŢIE LA ÎNCĂLŢĂMINTEA COPIILOR


O sarcină importantă a încălţămintei copiilor este să ajute mersul copilaşilor născuţi sănătoşi, şi să nu îngreuneze aceasta, ca în multe cazuri observate. În urma vizitelor medicale efectuate se poate constata că de cele mai multe ori bolile statice ale picioarelor încep deja din fragedă copilărie, iar pe când ajung maturi, piciorul lor este deja deformat. Esenţial pentru ei ar fi ca, susţinerea călcâiului să fie corectă de către încălţăminte şi să ofere spaţiul necesar mişcării degetelor pentru a putea oferi în primul rând formarea unui picior drept, sănătos, împiedicând provocarea în timp a deformării piciorului, de exemplu "piciorul plat".

Protejarea picioarelor şi prevenirea ranelor pot fi realizate numai dacă încălţămintea se potriveşte piciorilor. Pantofii care nu se potrivesc precum cei care sunt prea înguşti, prea scurţi sau prea largi pot crea disconfort sau rănirea picioarelor în unele situaţii.

PICIORUL DIABETIC


„Piciorul diabetic" reprezinta una din complicatiile serioase ale diabetului zaharat. După rezultatele unui sondaj , 25-35 % dintre diabetici sunt predispuşi la aceste boli. Termenul de "picior diabetic" reuneşte cauzele majore care produc leziuni ale picioarelor, precum neuropatia şi arteriopatia sau diverse infecţii. neuropatia periferică se manifestă prin lipsa senzaţiei de durere, prin amorţeli, furnicături, cîrcei, senzaţia de fierbinte sau rece, în general în perioada de repaos. Se ajunge la ulcere, slăbirea muşchilor, apariţia de crampe, subţierea picioarelor, uscăciune şi mîncărimi la nivelul membrelor inferioare, fisuri şi crăpături ale tălpii, unghii deformate, degetele semănînd cu nişte gheare".

În cazul unor presiuni exagerate pe talpa piciorului, pot apărea nişte plăgi greu de vindecat, în urma leziunii unor nervi senzoriali şi motrice. În general se poate constata că ulcerele şi rata de amputare, de patruzeci de ori mai mare la diabetici, se poate reduce cu până la 85% prin o prevenire corespunzătoare, a cărei instrument foarte important ar putea fi o încălţăminte ortopedică executată după măsură.
diab_lb_x4.jpg